15:27 ICT Thứ năm, 27/01/2022

Trang nhất » Địa Chỉ » Bắc Ninh

25 Cafe

25 Cafe

Địa chỉ: 25 Nguyễn Cao, P. Ninh Xá, Tp. Bắc Ninh , Bắc Ninh
Điện thoại: 0984 962 268

Trung Đường Cafe

Địa chỉ: 45 Nguyễn Gia Thiều, Tp. Bắc Ninh , Bắc Ninh
Điện thoại: (024) 13 897 634

Rozano Cafe

Địa chỉ: 40 Nguyễn Gia Thiều, Tp. Bắc Ninh , Bắc Ninh
Điện thoại: 0975 458 868

Cafe Jumy

Địa chỉ: 64 Lê Văn Thịnh – Suối Hoa – Bắc Ninh
Điện thoại: 01247046195


Café Sun

Địa chỉ: Cầu Ngà – Vân Dương – Bắc Ninh
ĐT: 0983.211.846


Cafe Vy

Địa chỉ: 106 Nguyễn Gia Thiều – Suối Hoa – Bắc Ninh
Điện thoại: 0903231803

Cafe Ly

Địa chỉ: 21 Thiên Đức, tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh
Điện thoại: 0241 3826 316