12:33 ICT Thứ ba, 19/10/2021

Trang nhất » Địa Chỉ » Nha Trang

Cà Phê Tiếng Sóng

Địa chỉ : 12 Hàn Thuyên, Xương Huân, Nha Trang
Điện thoại:  0905.128542

Đêm ngôi Sao Cafe

Địa chỉ: Tổ 9, đường Vĩnh Châu, phường Vĩnh Hiệp, Tp. Nha Trang
Điện thoại : (058) 3895 088

Dakbla Cafe

Đ/ịa chỉ: 294/19 , đường Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang
Điện thoại: 058 3886711