12:39 ICT Thứ bảy, 16/10/2021

Trang nhất » Địa Chỉ » Phú Thọ

Cà phê 134

Địa chỉ: 134 Hoà Phong, Việt Trì, Phú Thọ
Điện Thoại: 0210 3811 250 ‎

Cà phê Thành Công

Địa chỉ: 1938 Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ
Điện Thoại: 0210 3858 783 ‎

Cà phê Trang

Địa chỉ: 111 Trần Phú, Việt Trì, Phú Thọ
Điện Thoại: 0164 594 9588 ‎

Cà phê Ngọc Bích

Địa chỉ:1913 Quốc lộ 2A, Việt Trì, Phú Thọ
Điện Thoại: 0210 3847 042 ‎

Cà phê Thúy An

Địa chỉ: 1213 Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ
Điện Thoại: 0210 3848 849 ‎