12:58 ICT Thứ ba, 19/10/2021

Trang nhất » Địa Chỉ » Thái Nguyên

Cà Phê Uyên

Địa chỉ: 423 Phan Đình Phùng, tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên 
Điện thoại: (0280) 3657 266 ‎ 

Cà Phê Sương Mai

Địa chỉ: 65 Ga Thái Nguyên, tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên 
Điện thoại: (0280) 3855 619 ‎ 

Cà Phê Phương

Địa chỉ: 517 Lương Ngọc Quyến, tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên 
Điện thoại: (0280) 3656 855 ‎ 

Cà Phê Tú Trinh

Địa chỉ: 635 Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên
Điện thoại: (0280) 385 8566

Cà Phê Sơn

Địa chỉ: 452 Thống Nhất, Thái Nguyên
Điện thoại: (0280) 385 6039

Cà Phê Thành Lân

Địa chỉ: 601 Dương Tự Minh, tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên 
Điện thoại: (0280) 3544 754

Cà Phê Dali

Địa chỉ: 728 Dương Tự Minh, tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên 
Điện thoại: (0280) 3844 186 ‎ 

Cà Phê Linh My

Địa chỉ: 88 Lê Quý Đôn, tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên 
Điện thoại: (0280) 3609 707 ‎