(VnCafe Online) - Địa chỉ: Số 10 Trưng Trắc – Hà Đông
tuyển nhân viên trông xe:
Ca chiều ( 12h – 5h ): 1 nam dắt xe
Ca tối ( 6h-11h ): 1 nam dắt xe
Lương 10k/h

Môi trường làm việc thân thiện, nv đều là sv vừa học vừa làm
Liên hệ: Thắng 01626110409

1988 Coffee, tuyển giữ xe


1